Van zingen word je vrolijk.

Je krijgt er energie van. 

Mijn overtuiging is dat iedereen kan zingen, mits de stem gezond is. 

Ik geef dan ook zangles aan jong en oud. 

Voor elk niveau, beginners of gevorderden, 

semi prof en professionals. 

Kinderen, jongeren en volwassenen. 

Iedere stem is uniek. 

We gaan op zoek naar jouw eigen geluid 

en de mogelijkheden daarvan. 

Altijd in het oog houdend het gezond stemgebruik.

Dat zoeken naar een eigen geluid kan in vele stijlen: 

klassiek, musical, pop, chansons en kleinkunst.Waar kunnen we aan werken?

 

Techniek

In de zanglessen werken we onder andere aan techniek. Denk aan houding, adem, stemhygiëne, bereik, dynamiek, articulatie, intonatie, frasering. We werken apart in oefeningen aan techniek en daarnaast bouwen we repertoire op waarin we de techniek gaan toepassen. 

Auditietraining

Als je auditie wil doen voor een koor, voor muziektheater of musical, voor klassiek zang aan een conservatorium of voor een band dan werken we aan alle aspecten die nodig zijn om aangenomen te worden. Denk aan techniek, maar zeker ook aan het repertoire en de daarbij behorende interpretatie. 

Daarnaast kunnen we ook werken aan de muziektheorie, ritme en solfège en gehoortraining. 

Samen zingen

Samen zingen is het leukste dat er is. Niet alleen je eigen techniek gaan beheersen, maar goed naar elkaar luisteren, stemmen laten kleuren en samen koorpartijen instuderen en uitvoeren. 

De lessen

Er zijn diverse lessen. Individueel, groepslessen, voor volwassenen en kinderen. Hieronder staan de mogelijkheden.

Volwassenen

Voor volwassenen zijn er diverse mogelijkheden. De privélessen, waarin je je eigen ontwikkeling voorop staat. Deze lessen kunnen van een half uur tot een uur zijn. In deze lessen kun je zelf aangeven waar je aan wil werken. kan ook de spreekstem zijn. Als je met meerdere mensen les wil dan kun je een groepsles volgen. In deze lessen is ook meer aandacht voor het samen zingen. Op donderdagavond is er een les voor volwassenen om 21.00 uur. Meer informatie over de lesmogelijkheden en bijbehorende tarieven vind je onder "tarieven en voorwaarden"

Kinderen

Voor kinderen zijn er ook meerdere mogelijkheden. Onder het kopje "Zingen voor Kids" staat alle informatie voor de groepslessen voor kinderen. Bij tarieven en voorwaarden zie je de mogelijkheden voor privé lessen.

 

Iedereen kan zingen!

Wil je een keer een proefles. Dat kan!