Groepslessen voor kinderen

Groepslessen voor diverse leeftijden

Groepszangles groep 1 t/m 3


Deze groepszangles is voor kinderen die in groep 1, 2 en 3 van de basisschool. De kinderen leren op een speelse manier wat hun stem allemaal kan en van daaruit gaan we die ontwikkelen. Ze leren wat ritme is, wat melodie is en leren voornamelijk op hun gehoor notennamen. Verder is er aandacht voor goed naar elkaar luisteren en hun gehoor ontwikkelen en eenvoudige meerstemmigheid. Dit voornamelijk door het zingen van canons.

Kijk voor de lestijden bij het lesrooster.

Groepszangles groep 4 en 5

 

Deze groepsles is voor kinderen van groep 4 en 5. De kinderen leren naast het ontdekken en het ontwikkelen van de stem een basis in het noten leren lezen. Het repertoire is divers. Denk aan musicalliedjes, popliedjes, maar ook wat wereld muziek liederen. Naast Nederlandstalig nu dus ook meer anderstalige , maar vooral ook Engelstalige liederen.  De kinderen trainen de oren zodat ze zuiver leren zingen en ze gaan aan de slag met eenvoudige meerstemmigheid.

Kijk voor de lestijden bij het lesrooster.

Groepslessen voor de jeugd en speciale groepen


Groepszangles groep 8 en middelbare school

Deze groepszangles is voor kinderen in de leeftijd van 10 t/m 13 jaar. Ze leren hun stem op een gezonde manier gebruiken en trainen hun oren en werken zo aan zuiver zingen. Naast het zingen is er aandacht voor noten leren lezen. In het groepje wordt er ook gewerkt aan meerstemmigheid. Er wordt gewerkt aan divers repertoire in verschillende talen. Naast wat klassiek repertoire voor de kinderstem komen ook Disneyliedjes aan bod en hedendaagse popliedjes.

Kijk voor de lestijden bij lesrooster.

groepszangles middelbare school

Deze groepszangles is voor kinderen die al op de middelbare school zitten. Ze leren hun stem op een gezonde manier gebruiken en trainen hun oren en werken zo aan zuiver zingen. Naast het zingen is er aandacht voor noten leren lezen. In het groepje wordt er ook gewerkt aan meerstemmigheid. Er wordt gewerkt aan divers repertoire in verschillende talen. Er wordt qua repertoire vooral gekeken naar de interesse van de zangers.

Kijk voor de lestijden bij lesrooster.