Tarieven en voorwaardenLessen kunnen op maat samengesteld worden. Je kunt individueel les nemen, maar ook als duo of in een groep. Waar behoefte aan is. Het gaat om de ontwikkeling van je eigen stem en je muzikaliteit. Je kunt wekelijks lessen, maar ook om de week.

Tarieven per les 

                                                         30 minuten      45 minuten      60 minuten

losse les                                          € 27,50             € 41,25            € 55,-

reguliere les 1)                                € 19,25             € 28,88             € 38,50

strippenkaart 2)                              € 21,60            € 32,45              € 43,25

duoles 3)                                                                   € 14,75              € 19,65 

groepsles 3)                                                              € 9,80              € 13,10

Ensemble coaching                                                                            € 47,75 

1) te betalen per seizoen; mag in termijnen worden betaald

2) vooraf te betalen per 10 lessen

3) bedrag per persoon

Algemeen

a) bij leerlingen vanaf 21 jaar komt er 21% BTW bovenop bovenstaande tarieven

b) er zijn los van bovenstaande tarieven geen bijkomende (administratie- of inschrijf-) kosten.

c) bijvoorbeeld: als je 20 jaar of jonger bent en eens in de twee weken 45 minuten les wilt, betaal je 18 x €28,88  = € 519,84 per jaar; dit kun je in drie termijnen van €173,28.

d) er geldt een kosteloze annulering wanneer er minimaal 24 uur van te voren wordt afgemeld. 

e) ieder kalenderjaar komt er 2% inflatie bij.


Algemene voorwaarden

Versie d.d. 3 december 2023

1. Lessen

De lessen worden per half jaar aangeboden. Van januari tot en met juli. En van augustus tot en met december. Er zijn individuele lesmogelijkheden en groepslessen. Zowel voor kinderen als voor volwassenen.

2. Proefles

Voor de individuele lessen en de volwassen lessen is een proefles gratis. Voor kinderen is het soms lastig om te beslissen na één keer. Daarom is er voor de groepslessen van de kinderen een proeflespakket. Dat zijn 5 lessen die met korting worden aangeboden.

3. Inschrijven

Inschrijven kan door het inschrijfformulier in te vullen.

4. Tarieven

Er zijn diverse tarieven.

a. De tarieven zijn in principe exclusief BTW (mits anders vermeld); bij leerlingen vanaf 21 jaar komt er 21% BTW bovenop vermelde tarieven.

b. Er zijn los van de genoemde tarieven geen bijkomende (administratie- of inschrijf-) kosten.

c. Ieder kalenderjaar komt er 2% inflatie bij.  

5. Betaling

a. Betalingsmogelijkheden

Ieder half jaar wordt er een factuur gestuurd met het lesgeld voor die periode. Het is mogelijk om het lesgeld in termijnen te betalen.

b. Betaling in termijnen

1. Cursus t/m € 100,- in één keer.

2. Cursus boven de € 100,- in maximaal drie termijnen. Met vermelding van factuurnummer en termijn.

c. Verschuldigd cursusgeld bij tussentijds instromen

Bij tussentijds instromen wordt het cursusgeld aangepast aan het aantal lessen vanaf het moment dat u start.

6. Vergoedingsregelingen van derden

U kunt wellicht gebruik maken van de vergoedingsregelingen door het Jeugdcultuurfonds (JCF). Wilt u gebruik maken van deze vergoeding, dan is aanmelding bij en goedkeuring door het JCF noodzakelijk. Kijk voor meer informatie op www.jeugdcultuurfonds.nl

7. Annulering/opzeggen

Bij annuleren of opzeggen van een cursus bent u het complete lesgeld verschuldigd na het volgen van de eerste les.

8. Restitutie

Restitutie van lesgeld vindt uitsluitend plaats in de onderstaande gevallen:

1. langdurige ziekte, minimaal 4 weken

2. overlijden

3. verhuizing

9. Afwezigheid

a. Voor de individuele lessen geldt er een kosteloze annulering wanneer er minimaal 24 uur van te voren wordt afgemeld.

b. Bij de groepslessen worden niet gevolgde lessen niet ingehaald of gerestitueerd. Bij kinderlessen kun je eventueel aansluiten op een andere dag bij een vergelijkbare groep, mits er plek is en na overleg met de docent.

c. Lessen die wegens ziekte of verhindering van de docent geen doorgang vinden, worden op een nader te bepalen datum en tijdstip ingehaald of gerestitueerd.

10. Verzekering tegen ongevallen

De lespraktijk is verzekerd tegen ongevallen die gebeuren in een lessituatie.

11. Aansprakelijkheid

De zangschool is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigd raken van persoonlijke eigendommen.

12. Gebruik foto- en filmmateriaal

Bij de zangschool Zingen voor Kids worden er wel eens foto's of film opnames gemaakt bij verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens lessen en concerten. Bij de inschrijving ontvangt iedere ouder een formulier waarin toestemming verleend kan worden voor publicatie van opnames van de kinderen.

13. Vakanties

Gedurende de schoolvakanties worden er geen groepslessen gegeven voor de kinderen. Voor het vaststellen van de vakantiedagen wordt zoveel mogelijk de vakantieregeling voor het Primair Onderwijs van de Gemeente Rotterdam gevolgd. De data voor de kinderlessen staan vermeld op de site. De data met de individuele leerlingen worden per persoon apart gecommuniceerd.